Инса Ойл
Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ЗА "ИНСА"

Групата „Инса” включва водещи български компании в производството и търговията на петролни продукти. Хармония и оптимален баланс между индустрия, иновационни технологии, екология и аплицирането на високо ефективни структурни решения са основните тенденции, които определят облика и развитието им. Стратегията на фирмите в групата е предлагането на максимално качество, грижа и опазване на околната среда. За постигането на тези цели „Инса” постоянно инвестира в съвременно оборудване и развитие на човешкия си капитал. Усилията на 450 квалифицирани служители и прилагането на модерни технологии и съоръжения гарантират придържането към най-високи стандарти на работа и на предлаганите продукти.
 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

„ИНСА ГАЗ“ ООД УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица за своето инвестиционно предложение

„ИНСА ГАЗ“ ООД УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА СВОЕТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   „ИНСА ГАЗ“ ООД гр. Раковски, ул. Михаил Добромиров № 118, област Пловдив на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на ...

ОКОЛНА СРЕДА

Бизнесът на групата компании “Инса” е екологично отговорен. Грижата за опазването на околната среда и нейните компоненти, защитата на здравето на хората и съхраняването на биологичното разнообразие са се превърнали в основен приоритет в дейността.

МАКСИМАЛНО КАЧЕСТВО

Стотици компании в България, както и в чужбина, се доверяват на компаниите в групата „Инса” заради доказаното високо качество на продуктите и услугите им. Процесите на производство и крайните продукти отговарят на националните и световни стандарти.

За цялостното изпълнение на дейностите “Инса Ойл”, „Инса” ЕООД, „Инса Газ” и „Инса Порт” прилагат система за управление на качеството ISO 9001, система за управление на околната среда ISO 14001 и система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001. Всяка една от системите е сертифициранa от TUV NORD CERT GmbH.