Инса Ойл
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета


 

Компанията „Инса” ЕООД, като един от основните производители на смазочни продукти на българския пазар, предлага на своите клиенти над 200 смазочни продукта с марката „ИНСА”: съвременни полусинтетични и синтетични двигателни масла от ново поколение, масла за всички отрасли на индустрията, корабни, трасмисионни, вакуумни и други видове смазочни масла, греси и специални автоконсумативи.

Заводът и технологичните съоръженията на компанията отговарят на най-съвременните изисквания на България, ЕС и стандартите на световната химическа индустрия.

Производствените мощности са разположени на 30 декара площ. Маслата на „Инса” ЕООД се произвеждат в съответствие с европейските стандарти ACEA и американските стандарти API. Продуктите на компанията притежават лиценз № 2219 от Американския петролен институт, който включва над 400 изявени представители на индустрията. Високото качество на маслата на „Инса” ЕООД е резултат от комбинирането на качествени базови маслени компоненти и ефективни легиращи композиции от присадки. Те се доставят от компании - лидери в тази сфера като Infineum, Lubrizol, Oronite, Motor Oil и др. Гаранции за високото качество на провежданите смазочни продукти са издадените сертификати за съответствие по БДС и фирмени Технически спецификации от „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД към Министерството на отбраната и „Сертификация” ЕАД към Министерството на икономиката.

Цялостното изпълнение на дейностите в “Инса” ЕООД – основните правила, взаимоотношенията и отговорностите при осъществяване на процесите по управление на качеството на предлаганите продукти, грижата за непрекъснато подобряване на околната среда и контролът на опасностите се извършват в условията на интегрирана система за управление:

- на качеството по ISO 9001
- на околната среда по ISO 14001
- за здравословни и безопасни условия на труд по ISO 45001

 


Сертификати: