Инса Ойл
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

гр. Раковски, ул. "Предел " 1

 

Tърговски отдел "Масла" :

тел. 0882/555532

e-mail: trade@insa.bg
 

Офис:
тел. 03151/ 48 50; 48 52
факс 03151/ 31 24
e-mail: office@insa.bg