Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 931,00 710,00

1641,00

328.20 1969,20

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 905,00 646,00 1551,00 310,20

1861,20

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 951,00 646,00 1597,00 319,40 1916,40
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 925,00 646,00  1571,00 314,20 1885,20
Тежко гориво за отопление лв./т. 1325,00 400,00 1725,00 345,00

2070,00

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

1105,00

340,00

1445,00

289,00 1734,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 931,00 710,00 1641,00 328,20 1969,20
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 905,00 646,00 1551,00 310,20 1861,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 951,00 646,00 1597,00

319,40

1916,40

Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 925,00 646,00 1571,00 314,20

1885,20

Тежко гориво за отопление лв./т. 1345,00 400,00 1745,00 349,00

2094,00

 

 

Цените влизат в сила от 25.02.2017 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.