Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 6% биоетанол лв./1000 л. 1045,00 710,00 1755,00 351,00 2106,00
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 966,00 645,00 1611,00 322,20 1933,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 984,00 645,00 1629,00 325,80 1954,80
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1162,00 645,00  1807,00 361,40 2168,40
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1005,00 50,00 1055,00 211,00 1266,00
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 990,00 50,00 1040,00 208,00 1248,00
Пропан - Бутан  лв./т. 1124,00 340,00 1464,00 292,80 1756,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 970,00 645,00 1615,00 323,00 1938,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 997,00 645,00 1642,00 328,40 1970,40
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1162,00 645,00 1807,00 361,40 2168,40
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1005,00 50,00 1055,00 211,00 1266,00
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 966,00 645,00 1611,00 322,20 1933,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 984,00 645,00 1629,00 325,80 1954,80

Цените влизат в сила от 18.12.2014 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС