Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 940,00 710,00 1650,00 330,00 1980,00
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1010,00 645,00 1655,00 331,40 1986,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1028,00 645,00 1673,00 334,60 2007,60
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1188,00 645,00  1833,00 366,60 2199,60
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1049,00 50,00 1099,00 219,80 1318,80
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 880,00 50,00 930,00 186,00 1116,00
Пропан - Бутан  лв./т.

964,00

340,00

1304,00

260,80 1564,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1014,00 645,00 1659,00 331,80 1990,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1041,00 645,00 1686,00 337,20 2023,20
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1188,00 645,00 1833,00 366,60 2199,60
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1049,00 50,00 1099,00 219,80 1318,80
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 1010,00 645,00 1655,00 331,00 1986,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1028,00 645,00 1673,00 334,60 2007,60

Цените влизат в сила от 26.03.2015 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС