Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 908,00 710,00

1618,00

323,60 1941,60
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 849,00 645,00 1494,00 298,80 1792,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 867,00 645,00 1512,00 302,40 1814,40
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1154,00 645,00  1799,00 359,80 2158,80
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 914,00 50,00 964,00 192,80 1156,80
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 880,00 50,00 930,00 186,00 1116,00
Пропан - Бутан  лв./т.

919,00

340,00

1259,00

251,80 1510,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 853,00 645,00 1498,00 299,60 1818,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 880,00 645,00 1525,00 305,00 1830,00
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1154,00 645,00 1799,00 359,80

2158,80

Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 914,00 50,00 964,00 192,80 1156,80
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 849,00 645,00 1494,00 298,80 1792,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 867,00 645,00 1512,00 302,40

1814,40

Цените влизат в сила от 01.09.2015 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС