Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 814,00 710,00

1524,00

304,80 1828,80

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 786,00 646,00 1432,00 286,40

1718,40

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 815,00 646,00 1461,00 292,20 1753,20
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 806,00 646,00  1452,00 290,40 1742,40
Тежко гориво за отопление лв./т. 1185,00 400,00 1585,00 317,00

1902,00

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

845,00

340,00

1185,00

237,00 1422,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 786,00 646,00 1432,00 286,40 1718,40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 828,00 646,00 1474,00 294,80

1768,80

Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 806,00 646,00 1452,00 290,40

1742,40

Тежко гориво за отопление лв./т. 1205,00 400,00 1605,00 321,00

1926,00

 

 

Цените влизат в сила от 14.09.2016 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.