Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 802,00 710,00

1512,00

302,40 1814,00
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 822,00 645,00 1467,00 293,40 1760,40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 861,00 645,00 1506,00 301,20 1807,20
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1205,00 645,00  1850,00 370,00 2220,00
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 918,00 50,00 968,00 193,60 1161,60
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 710,00 50,00 760,00 152,00 912,00
Пропан - Бутан  лв./т.

1019,00

340,00

1359,00

271,80 1630,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 822,00 645,00 1467,00 293,40 1760,40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 873,00 645,00 1518,00 303,60 1821,60
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1205,00 645,00 1850,00 370,00

2220,00

Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 918,00 50,00 968,00 193,60 1161,60
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 822,00 645,00 1467,00 293,40 1760,40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 861,00 645,00 1506,00 301,20

1807,20

Цените влизат в сила от 27.11.2015 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС