Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 896,00 710,00 1606,00 321,20 1927,20

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 900,00 646,00 1546,00 309,20

1855,20

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 950,00 646,00 1596,00 319,20 1915,20
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 920,00 646,00  1566,00 313,20

1879,20

Тежко гориво за отопление лв./т. 1323,00 400,00 1723,00 344,60

2067,60

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 750,00 400,00 1150,00 230,00 1380,00
Пропан - Бутан  лв./т.

1123,00

340,00

1463,00

292,60 1755,60
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 895,00 710,00 1605,00 321,00 1926,00
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л.

902,00

646,00 1548,00 309,60 1857,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 950,00 646,00 1596,00 319,20 1915,20
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 922,00 646,00 1568,00 313,60

1881,60

Тежко гориво за отопление лв./т. 1343,00 400,00 1743,00 348,60

2091,60

 

Цените влизат в сила от 13.12.2017 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.