Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 935,00 710,00

1645,00

329,00 1974,00

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 875,00 646,00 1521,00 304,20

1825,20

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 921,00 646,00 1567,00 313,40 1880,40
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 895,00 646,00  1541,00 308,20 1849,20
Тежко гориво за отопление лв./т. 1290,00 400,00 1690,00 338,00

2028,00

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

930,00

340,00

1270,00

254,00 1524,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 934,00 710,00 1644,00 328,80 1972,80
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 875,00 646,00 1521,00 304,20 1825,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 919,00 646,00 1565,00

313,00

1878,00

Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 895,00 646,00 1541,00 308,20

1849,20

Тежко гориво за отопление лв./т. 1310,00 400,00 1710,00 342,00

2052,00

 

 

Цените влизат в сила от 26.04.2017 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.