Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 920,00 710,00

1630,00

326,00 1956,00

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 909,00 646,00 1555,00 311,00

1866,00

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 946,00 646,00 1592,00 318,40 1910,40
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 929,00 646,00  1575,00 315,00 1890,00
Тежко гориво за отопление лв./т. 1330,00 400,00 1730,00 346,00

2076,00

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

985,00

340,00

1325,00

265,00 1590,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 919,00 710,00 1629,00 325,80 1954,80
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 909,00 646,00 1555,00 311,00 1866,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 946,00 646,00 1592,00

318,00

1910,40

Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 929,00 646,00 1575,00 315,00

1890,00

Тежко гориво за отопление лв./т. 1350,00 400,00 1750,00 350,00

2100,00

 

 

Цените влизат в сила от 06.01.2017 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.