Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 719,00 710,00

1429,00

285,80 1714,80

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 585,00 646,00 1231,00 246,20 1477,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 624,00 646,00 1270,00 254,00 1524,00
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 655,00 646,00  1301,00 260,20 1561,20
Тежко гориво за отопление лв./т. 960.00 400.00 1360.00 272.00 1632.00
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 390,00 400,00 790,00 158,00 948,00
Пропан - Бутан  лв./т.

755,00

340,00

1095,00

219,00 1314,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 585,00 646,00 1231,00 246,20 1477,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 637,00 646,00 1283,00 256,60

1539,60

Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 655,00 646,00 1301,00 260,20

1561,20

 

 

Цените влизат в сила от 05.02.2016 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС