Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 807,00 710,00

1517,00

303,40 1820,40

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 778,00 646,00 1424,00 284,80

1708,80

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 807,00 646,00 1453,00 290,60 1743,60
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 798,00 646,00  1444,00 288,80 1732,80
Тежко гориво за отопление лв./т. 1130,00 400,00 1530,00 306,00

1836,00

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

665,00

340,00

1005,00

201,00 1206,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 778,00 646,00 1424,00 284,80 1708,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 819,00 646,00 1465,00 293,00

1758,00

Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 798,00 646,00 1444,00 288,80

1732,80

Тежко гориво за отопление лв./т. 1150,00 400,00 1550,00 310,00

1860,00

 

 

Цените влизат в сила от 26.05.2016 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.