Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 6% биоетанол лв./1000 л. 712,00 710,00 1422,00 284,40 1706,40
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 813,00 645,00 1458,00 291,60 1749,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 832,00 645,00 1477,00 295,40 1772,40
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1158,00 645,00  1803,00 360,60 2163,60
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 853,00 50,00 903,00 180,60 1083,60
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 880,00 50,00 930,00 186,00 1116,00
Пропан - Бутан  лв./т. 964,00 340,00 1304,00 260,80 1564,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 818,00 645,00 1463,00 292,60 1755,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 845,00 645,00 1490,00 298,00 1788,00
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1158,00 645,00 1803,00 360,60 2163,60
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 853,00 50,00 903,00 180,60 1083,60
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 813,00 645,00 1458,00 291,60 1749,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 832,00 645,00 1477,00 295,40 1772,40

Цените влизат в сила от 24.01.2015 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС