Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

 

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7 % биоетанол лв./1000 л. 1082,00 710,00 1792,00 358,40 2150,40
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 1108,00 646,00 1754,00 350,80 2104,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1137,00 646,00 1783,00 356,60 2139,60
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1128,00 646,00 1774,00 354,80 2128,80
Тежко гориво за отопление лв./т. 1508,00 400,00 1908,00 381,60 2289,60
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 750,00 400,00 1150,00 230,00 1380,00
Пропан - Бутан  лв./т. 981,00 340,00 1321,00 264,20 1585,20
             
ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - ГР. РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7 % биоетанол лв./1000 л. 1082,00 710,00 1792,00 358,40 2150,40
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 1117,00 646,00 1763,00 352,60 2115,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1148,00 646,00 1794,00 358,80 2152,80
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1137,00 646,00 1783,00 356,60 2139,60
Тежко гориво за отопление лв./т. 1528,00 400,00 1928,00 385,60 2313,60
             
ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - ГРАД БУРГАС
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 1105,00 646,00 1751,00 350,20 2101,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1131,00 646,00 1777,00 355,40 2132,40
             
СОФИЯ РЕГИОН
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7 % биоетанол лв./1000 л. 1079,00 710,00 1789,00 357,80 2146,80
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 1114,00 646,00 1760,00 352,00 2112,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1145,00 646,00 1791,00 358,20 2149,20
             
Цените влизат в сила от 24.05.2018 г. и са определени франко петролна база на Инса Ойл.
             
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15° С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя  – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
             
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
* светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
* LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС