Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 825,00 710,00

1535,00

307,00 1842,00
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 843,00 645,00 1488,00 297,60 1785,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 878,00 645,00 1523,00 304,60 1827,60
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1205,00 645,00  1850,00 370,00 2220,00
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 939,00 50,00 989,00 197,80 1186,80
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 880,00 50,00 930,00 186,00 1116,00
Пропан - Бутан  лв./т.

954,00

340,00

1294,00

258,80 1552,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 843,00 645,00 1488,00 297,60 1785,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 890,00 645,00 1535,00 307,00 1842,00
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1205,00 645,00 1850,00 370,00

2220,00

Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 939,00 50,00 989,00 197,80 1186,80
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 843,00 645,00 1488,00 297,60 1785,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 878,00 645,00 1523,00 304,60

1827,60

Цените влизат в сила от 08.10.2015 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС