Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 6% биоетанол лв./1000 л. 1045,00 710,00 1755,00 351,00 2106,00
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1109,00 645,00 1754,00 350,80 2104,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1128,00 645,00 1773,00 354,60 2127,60
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1370,00 645,00  2015,00 403,00 2418,00
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1162,00 50,00 1212,00 242,40 1454,40
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 1100,00 50,00 1150,00 230,00 1380,00
Пропан - Бутан  лв./т. 1184,00 340,00 1524,00 304,80 1828,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1114,00 645,00 1759,00 351,80 2110,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1141,00 645,00 1786,00 357,20 2143,20
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1370,00 645,00 2015,00 403,00 2418,00
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1162,00 50,00 1212,00 242,40 1454,40
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 1109,00 645,00 1754,00 350,80 2104,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1128,00 645,00 1773,00 354,60 2127,60

Цените влизат в сила от 15.11.2014 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС