Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 5% биоетанол лв./1000 л. 1185,00 710,00 1895,00 379,00 2274,00
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1217,00 645,00 1862,00 372,40 2234,40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1242,00 645,00 1887,00 377,40 2264,40
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1345,00 645,00  1990,00 398,00 2388,00
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1263,00 50,00 1313,00 262,60 1575,60
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 1100,00 50,00 1150,00 230,00 1380,00
Пропан - Бутан  лв./т. 1249,00 340,00 1589,00 317,80 1906,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1255,00 645,00 1900,00 380,00 2280,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1276,00 645,00 1921,00 384,20 2305,20
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1345,00 645,00 1990,00 398,00 2388,00
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1297,00 50,00 1347,00 269,40 1616,40
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 1225,00 645,00 1870,00 374,80 2244,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1255,00 645,00 1900,00 380,00 2280,00

Цените влизат в сила от 17.04.2014 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС