Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 826,00 710,00

1536,00

307,20 1843,20

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 829,00 646,00 1475,00 295,00

1770,00

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 862,00 646,00 1508,00 301,60 1809,60
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 849,00 646,00  1495,00 299,00 1794,00
Тежко гориво за отопление лв./т. 1235,00 400,00 1635,00 327,00

1962,00

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

880,00

340,00

1220,00

244,00 1464,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 829,00 646,00 1475,00 295,00 1770,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 874,00 646,00 1520,00 304,00

1824,00

Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 849,00 646,00 1495,00 299,00

1794,00

Тежко гориво за отопление лв./т. 1255,00 400,00 1655,00 331,00

1986,00

 

 

Цените влизат в сила от 20.10.2016 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.