Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 5% биоетанол лв./1000 л. 1195,00 710,00 1905,00 381,00 2286,00
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1276,00 645,00 1921,00 384,20 2305,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1297,00 645,00 1942,00 388,40 2330,40
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1370,00 645,00  2015,00 403,00 2418,00
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1289,00 50,00 1339,00 267,80 1606,80
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 1100,00 50,00 1150,00 230,00 1380,00
Пропан - Бутан  лв./т. 1364,00 340,00 1704,00 340,80 2044,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1268,00 645,00 1913,00 382,60 2295,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1289,00 645,00 1934,00 386,80 2320,80
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1370,00 645,00 2015,00 403,00 2418,00
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1289,00 50,00 1339,00 267,80 1606,80
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 1276,00 645,00 1921,00 384,20 2305,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1297,00 645,00 1942,00 388,40 2330,40

Цените влизат в сила от 14.08.2014 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС