Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 1023,00 710,00

1733,00

346,60 2079,60
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1001,00 645,00 1664,00 329,20 1975,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1020,00 645,00 1665,00 333,00 1998,00
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1197,00 645,00  1842,00 368,40 2210,40
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1066,00 50,00 1116,00 223,20 1339,20
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 880,00 50,00 930,00 186,00 1116,00
Пропан - Бутан  лв./т.

884,00

340,00

1224,00

244,80 1468,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1005,00 645,00 1650,00 330,00 1980,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1032,00 645,00 1677,00 335,40 2012,40
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1197,00 645,00 1842,00 368,40

2210,40

Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1066,00 50,00 1116,00 223,20 1339,20
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 1001,00 645,00 1646,00 329,20 1975,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1020,00 645,00 1665,00 335,00 1998,00

Цените влизат в сила от 02.07.2015 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС