Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 1008,00 710,00 1718,00 343,60 2061,60
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1039,00 645,00 1684,00 336,80 2020,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1058,00 645,00 1703,00 340,60 2043,60
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1197,00 645,00  1842,00 368,40 2210,40
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1104,00 50,00 1154,00 230,80 1384,80
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 880,00 50,00 930,00 186,00 1116,00
Пропан - Бутан  лв./т.

894,00

340,00

1234,00

246,80 1480,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1043,00 645,00 1688,00 337,60 2025,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1071,00 645,00 1716,00 343,20 2059,20
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1197,00 645,00 1842,00 368,40

2210,40

Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1104,00 50,00 1154,00 230,80 1384,80
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 1039,00 645,00 1684,00 336,80 2020,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1058,00 645,00 1703,00 340,60 2043,60

Цените влизат в сила от 21.05.2015 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС