Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

 

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7 % биоетанол лв./1000 л. 893,00 710,00 1603,00 320,60 1923,60
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 894,00 646,00 1540,00 308,00 1848,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 936,00 646,00 1582,00 316,40 1898,40
Дизелово моторно гориво Б6 премиум (-25) лв./1000 л. 946,00 646,00 1592,00 318,40 1910,40
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 914,00 646,00 1560,00 312,00 1872,00
Тежко гориво за отопление лв./т. 1254,00 400,00 1654,00 330,80 1984,80
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 750,00 400,00 1150,00 230,00 1380,00
Пропан - Бутан  лв./т. 949,00 340,00 1289,00 257,80 1546,80
             
ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - ГР. РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7 % биоетанол лв./1000 л. 893,00 710,00 1603,00 320,60 1923,60
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 898,00 646,00 1544,00 308,80 1852,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 942,00 646,00 1588,00 317,60 1905,60
Дизелово моторно гориво Б6 премиум (-25) лв./1000 л. 952,00 646,00 1598,00 319,60 1917,60
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 918,00 646,00 1564,00 312,80 1876,80
Тежко гориво за отопление лв./т. 1274,00 400,00 1674,00 334,80 2008,80
             
ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - ГРАД БУРГАС
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 880,00 646,00 1526,00 305,20 1831,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 919,00 646,00 1565,00 313,00 1878,00
             
СОФИЯ РЕГИОН
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7 % биоетанол лв./1000 л. 888,00 710,00 1598,00 319,60 1917,60
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 898,00 646,00 1544,00 308,80 1852,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 942,00 646,00 1588,00 317,60 1905,60
             
Цените влизат в сила от 22.03.2018 г. и са определени франко петролна база на Инса Ойл.
             
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15° С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя  – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
             
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
* светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
* LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС