Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 6% биоетанол лв./1000 л. 1056,00 710,00 1766,00 353,20 2119,20
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1126,00 645,00 1771,00 354,20 2125,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1145,00 645,00 1790,00 358,00 2148,00
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 1370,00 645,00  2015,00 403,00 2418,00
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1183,00 50,00 1233,00 246,60 1479,60
Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 1100,00 50,00 1150,00 230,00 1380,00
Пропан - Бутан  лв./т. 1329,00 340,00 1669,00 333,80 2002,80
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5 лв./1000 л. 1131,00 645,00 1776,00 355,20 2131,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1158,00 645,00 1803,00 360,60 2163,60
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 1370,00 645,00 2015,00 403,00 2418,00
Дизел/Газьол за отопление - маркиран червен лв./1000 л. 1183,00 50,00 1233,00 246,60 1479,60
 

CPT ПЕТРОЛНА БАЗА ИЛИЯНЦИ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Дизелово минерално гориво 10ppm Е5   лв./1000 л. 1126,00 645,00 1771,00 354,20 2125,20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 1145,00 645,00 1790,00 358,00 2148,00

Цените влизат в сила от 31.10.2014 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и маркирани горива: 3,50 лв/км без ДДС