Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 852,00 710,00

1562,00

312,40 1874,40

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 808,00 646,00 1454,00 290,80

1744,80

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 836,00 646,00 1482,00 296,40 1778,40
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 828,00 646,00  1474,00 294,80 1768,80
Тежко гориво за отопление лв./т. 1170,00 400,00 1570,00 314,00

1884,00

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

725,00

340,00

1065,00

213,00 1278,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 808,00 646,00 1454,00 290,80 1744,80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 849,00 646,00 1495,00 299,00

1794,00

Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 828,00 646,00 1474,00 294,80

1768,80

Тежко гориво за отопление лв./т. 1190,00 400,00 1590,00 318,00

1908,00

 

 

Цените влизат в сила от 23.06.2016 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.