Инса Ойл
Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

Кариери

ФИРМА „ ИНСА ОЙЛ” ООД, гр. Раковски
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

1. ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
2. ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР
3. ИНЖЕНЕР-ХИМИК ПО НЕФТОПРЕРАБОТКА
4. СПЕЦИАЛИСТ КИП и А – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Автобиография
2. Диплома за завършено образование

 

Документите се приемат в административния офис на фирмата в гр. Раковски – отдел „ Личен състав” или на е-mail: insa-oil@insa.bg.

 

Телефон за контакти: 0889 722 132