Инса Ойл
Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

Контакти


„ИНСА ОЙЛ”

Теодорин Ангелов – ръководител: +359 888/304 830, angelov@insa.bg

Младен Кьолов - търговски представител – Югоизточна България:

+359 884/788 889, m.kiolov@insa.bg


Янко Будаков - търговски представител: +359 884/206 120, jbudakov@insa.bg

 

 

„ИНСА” ЕООД

 Tърговски отдел: +359 882/555532 , trade@insa.bg

 


 

„ИНСА ГАЗ”

Янко Стойков - търговски представител: +359 884/004 179, ystoikov@insa.bg


Младен Кьолов - търговски представител: +359 884/788 889, m.kiolov@insa.bg

 

 

„ИНСА ПОРТ”

ХРИСТО БОТЕВ – РЪКОВОДИТЕЛ ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ: +359885/010271,insaport@insa.bg

 
„ЯКОС"

Христо Ботев – капитан: +359 885/010 271, hristo_botev@mail.bg