Инса Ойл
Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

Новини

СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ за отработени масла
  Община Раковски и „ИНСА“ ЕООД организират съвместно приемането на отпадъчни масла на обособен постоянен събирателен пункт, намиращ се на адрес: гр. Раковски, кв.Генерал Николаево, ул. ...

виж още

"ИНСА" ЕООД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение
  „ИНСА” ЕООД гр. Раковски, ул. “Индустриална”, Стопански двор – II, област Пловдив на основание          чл. 95, ал. 1 ...

виж още

„ЕС ПРОПЪРТИ” ЕООД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение
  „ЕС ПРОПЪРТИ” ЕООД гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 1 на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.   У В Е Д О М Я В А всички заинтересувани ...

виж още

„ПРОТОС ЕНЕРДЖИ” ЕАД У В Е Д О М Я В А всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение
„ПРОТОС ЕНЕРДЖИ” ЕАД гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 1 на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 2, от Наредбата за условията и ...

виж още

„ЕС ПРОПЪРТИ” ЕООД У В Е Д О М Я В А всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение
„ЕС ПРОПЪРТИ” ЕООД гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 1 на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.   У В Е Д О М Я В А всички заинтересувани ...

виж още