Инса Ойл
Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
КИЛ
св елисавета

Корабът „Якос” е разработен и построен в корабостроителницата „Vihali te Gent”, Холандия. Техническите му характеристики отговарят на всички европейски нормативни изисквания за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа. Танкерът е еднопалубен, с надлъжна седловатост на палубата и носова и кърмова надстройка. Конструкцията на корпуса е разделенa чрез 11 водоплътни напречни прегради и е изработена от корабна стомана. Танкерът притежава Акт за националност и през 2005 г. е вписан в регистъра на големите кораби на пристанище Русе под номер №743.

Модерното оборудване на танкера включва нивомерна сигнализация за регулиране на товаро-разтоварните операции и аварийно-предупредителен сигнализатор за нивото. „Якос” разполага с датчик за високо ниво, привеждащ в действие устройство, което предотвратява преливането не по-късно от достигане на степен на напълване от 97.5%. Снабден е също и с визуален и звуков предупредителен сигнал за сработване на аварийно-предупредителен сигнализатор за нивото. Корабът е оборудван с най-модерни радионавигационна и противопожарна системи. 

 

 

 

 

 

 

Съгласно политиката на „Инса” за постоянно техническо обновление и подобрение, през 2006 г. корабът е реконструиран. Изградени са ново двойно дъно и частичен двоен борд с входни гърловини на всеки танк, разположени на главна палуба.

В оборудването на "Якос" се включва и изцяло ремонтиран товарен тръбопровод. Той се състои от тръбопроводи с Ду 200 мм до Ду 250 мм. Разполага и с разтоварваща бункер-мачта (кран), с дължина на стрелата 15 м и 6 бр. манифолди, разположени в носа, средата и кърмата на танкера на двата борда.

На разположение на танкера са и 2 броя товарни помпи, задвижвани от два дизел-мотора „ДАФ” и хидравлика с обща мощност 710 куб. м на час. На „Якос” функционира изцяло подменена тръбопроводна система за подгрев на товарните танкове с възможност на загряване на товара до 90% с температура до +20 градуса по Целзий.

Модерната надеждна конструкция и оборудване на танкера гарантират качество и безопасност при транспортирането на нефтопродукти по река Дунав. „Инса” притежава и плаващ понтон, позициониран в пристанище Русе.