Инса Ойл
Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ЗА "ИНСА"

Групата „Инса” включва водещи български компании в производството и търговията на петролни продукти. Хармония и оптимален баланс между индустрия, иновационни технологии, екология и аплицирането на високо ефективни структурни решения са основните тенденции, които определят облика и развитието им. Стратегията на фирмите в групата е предлагането на максимално качество, грижа и опазване на околната среда. За постигането на тези цели „Инса” постоянно инвестира в съвременно оборудване и развитие на човешкия си капитал. Усилията на 450 квалифицирани служители и прилагането на модерни технологии и съоръжения гарантират придържането към най-високи стандарти на работа и на предлаганите продукти.
 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ за отработени масла

  Община Раковски и „ИНСА“ ЕООД организират съвместно приемането на отпадъчни масла на обособен постоянен събирателен пункт, намиращ се на адрес: гр. Раковски, кв.Генерал Николаево, ул. Индустриална, Стопански двор - II Приемат се: 12 ...

ОКОЛНА СРЕДА

Бизнесът на групата компании “Инса” е екологично отговорен. Грижата за опазването на околната среда и нейните компоненти, защитата на здравето на хората и съхраняването на биологичното разнообразие са се превърнали в основен приоритет в дейността.

МАКСИМАЛНО КАЧЕСТВО

Стотици компании в България, както и в чужбина, се доверяват на компаниите в групата „Инса” заради доказаното високо качество на продуктите и услугите им. Процесите на производство и крайните продукти отговарят на националните и световни стандарти.

За цялостното изпълнение на дейностите “Инса Ойл”, „Инса” ЕООД, „Инса Газ” и „Инса Порт” прилагат система за управление на качеството ISO 9001, система за управление на околната среда ISO 14001 и система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001. Всяка една от системите е сертифициранa от TUV NORD CERT GmbH.