Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

Екип

„Инса” разполага с отлично обучен, млад и мотивиран персонал. Служителите на фирмите в групата владеят работата в екип с общи цели. Ангажирането на екипа в определянето и достигането на определена цел подобрява ефективността му. Осъзнава се значимостта на всеки един от членовете в екипа, а това е най-важното и същевременно най-сложното предизвикателство пред мениджмънта на всяка компания.

Ръководството на компанията непрекъснато се грижи за обучението и повишаването на професионалните възможности на всеки служител, за да се постигнат все по-високи резултати и успехи в работата. Прилагат се различни форми на обучение на персонала, залегнали в годишната програма на дружеството.