Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

За нас

Групата „Инса” включва водещи български компании в производството и търговията на петролни продукти. Хармония и оптимален баланс между индустрия, иновационни технологии, екология и аплицирането на високо ефективни структурни решения са основните тенденции, които определят облика и развитието им. Стратегията на фирмите в групата е предлагането на максимално качество, грижа и опазване на околната среда. За постигането на тези цели „Инса” постоянно инвестира в съвременно оборудване и развитие на човешкия си капитал. Усилията на 450 квалифицирани служители и прилагането на модерни технологии и съоръжения гарантират придържането към най-високи стандарти на работа и на предлаганите продукти.
 

Групата “Инса” включва:

„Инса Ойл” е компания с лидерски новаторски позиции в производството и търговията с петролни продукти със собствена индустриална база на площ от над 300 декара. С годишна търговия от средно 150 000 тона нефтопродукти и с над 200 клиента в България „Инса Ойл” е една от водещите компании в петролния сектор в страната. Фирмата разполага със собствен, модерно оборудван петролен танкер, 35 железопътни и 34 автотранспортни средства за превоз на горива. Към „Инса Ойл” е структурирана и функционира независима комплексна изпитвателна лаборатория, която е една от най-модерните в България.
 

„Инса” ЕООД е компания от химическата индустрия, която притежава съвременно, високотехнологично и с повече от 12 годишен опит производство на смазочни масла за различни направления от промишлеността, автомобилния транспорт, корабни масла и технологични течности, енергетични и хидродинамични масла, консервационни продукти и др. Успехът в производството на компанията се дължи на квалификацията на нейните специалисти, в комбинация със съвременни технологии, задълбочен опит, ефективно планирана поддръжка и изключителни постижения в опазването на околната среда и безопасността на труда. Компанията разполага с една от най-съвременните в България производствени бази, резервоарен парк за базови маслени компоненти и за готова продукция. На територията на компанията работи изпитвателна лаборатория за нефтопродукти, която е обособена като независима функционална единица. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
 

„Инса Газ” - търговска база за съхранение и търговия с газ пропан-бутан. Компанията разполага с модерен терминал за съхранение и разпределение на гориво, оборудван с ЖП изливно и автоналивно устройство. Фирмата разполага с 11 железопътни цистерни за превоз на горива. „Инса Газ” е доставчик на над 140 компании в България.

„Инса Порт” управлява модерна петролна складова база в гр. Русе с терминали за обслужване на железопътен, автомобилен и речен транспорт.

"Св. Елисавета" - модерно лечебно заведение за специализирана медицинска помощ.