Инса ЕООД
Инса Газ
св елисаветаКЪМ НОВАТА УЕБ СТРАНИЦА

 

"Инса Ойл" е основана през 2001 г. и е една от водещите компании за производство и търговия на петролни продукти в България. Тя е динамично развиваща се корпоративна структура, прилагаща във всички свои дейности интегриран оперативен подход с висок мултипликационен ефект. Прилагането на иновационни и високотехнологични промишлени разработки и решения са фундаментът, а впоследствие и основният фактор за бурното развитие и огромните успехи на компанията. Фирмата разполага със собствена производствена база. Процесите на производство и всички продукти на компанията отговарят на световните стандарти за качество.

Над 200 фирми в България са клиенти на „Инса Ойл”. Компанията изнася свои продукти в Румъния, Гърция, Сърбия и Косово и търгува със средно над 150 000 тона нефтопродукти годишно.

 

„Инса Ойл” разполага със собствен петролен танкер, 34 автомобилни цистерни и 35 ж.п. цистерни. Логистичният капацитет на компанията гарантира ефективна реализация на доставките. Те стигат до клиентите бързо, точно и при спазване на стандартите и изискванията за транспорт на горива и петролни продукти.

  

Независима акредитирана комплексна изпитвателна лаборатория контролира в оперативен план целия производствен процес в компанията. Оборудвана е с модерна апаратура и е акредитирана по международния стандарт БДС EN ISO/IEС 17025. Лабораторията гарантира високото качество на продуктите и създаването и прилагането на продуктови и технологични иновационни разработки.Сертификат на комплексна изпитвателна лаборатория - Българска служба за акредитация
                                                  

Политика

Информация за обществеността_ПВРП