Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета


„Инса Ойл” разполага със собствена рафинерия за производство и преработка на петролни продукти. Проектът, конструкцията и оборудването на завода отговарят на изискванията на световните стандарти в нефтохимическата индустрия. При създаването му са използвани най-добрите съществуващи техники, препоръчвани от директивите на ЕС като Best Available Techniques. За проектирането и изграждането на производствените и пречиствателни инсталации и работните площадки е ползван опитът на водещи чуждестранни и български експерти.

Рафинерията на „Инса Ойл” е пусната в експлоатация през 2003 г. След старта на индустриалните мощности компанията ежегодно инвестира средства в усъвършенстването им. Постоянното поддържане на промишлените инсталации на най-високо ниво, пълната автоматизация на производствените процеси, наблюдението и контролът им от операторска станция обезпечават изключително прецизен и безавариен технологичен режим на инсталациите. Прилагат се високо технологични методи за оперативен контрол, като например системата за наблюдение и контрол Delta V на водещата в бранша по автоматизация на процесите в рафинерии международна фирма Emerson. Това дава възможност на компанията да предлага на своите клиенти петролни продукти с гарантирано високо качество.

 

През февруари 2010 г. „Инса Ойл” пусна в експлоатация нова инсталация за собствено производство на горива. Съоръжението от типа сяроочистка е първото по рода си в България и ползва най-модерната технология за производство на максимално пречистени от сяра горива – дизел и промишлен газьол. Новата инсталация използва метода на десулфуриране на средно дестилатни фракции чрез водород. Произведеният от нея дизел отговаря на изискванията на най-високия европейски стандарт Евро-5, според който съдържанието на сяра не може да надвишава 10 частици на един милион (10 ppm). Промишленият газьол е в съответствие с европейските изисквания и съставът на сяра в него не може да бъде повече от 0,1 %.