Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

Дейността на „Инса Ойл” отговаря на максимално високи европейски и международни стандарти за качество на производството, крайните продукти, опазването на околната среда и отношенията с партньорите и клиентите на фирмата.

Целият промишлен цикъл е съобразен с нормите и изискванията на международния стандарт ISO 9001. Във фирмата е внедрена и система за управление на околната среда, сертифицирана по стандартa ISO 14001.

 

Прилаганата система за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с международната сертификация OHSAS 18001 и националното законодателство е отражение на огромните усилия, които компанията полага за осигуряване на безопасна инфраструктура и оперативни условия, и грижите за персонала.

 

„Инса Ойл” си поставя високи цели и постоянно инвестира в поддържането и повишаването на квалификацията на служителите си. Компанията е лидер в безаварийното производство и безопасността на процесите.


Сертификати ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001