Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

Новини

Уведомление
  „ИНСА“ ЕООД   гр. Раковски, ул. Индустриална, Стопански двор II, обл. Пловдив на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ...

виж още

СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ за отработени масла
  Община Раковски и „ИНСА“ ЕООД организират съвместно приемането на отпадъчни масла на обособен постоянен събирателен пункт, намиращ се на адрес: гр. Раковски, кв.Генерал Николаево, ул. ...

виж още

"ИНСА" ЕООД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение
  „ИНСА” ЕООД гр. Раковски, ул. “Индустриална”, Стопански двор – II, област Пловдив на основание          чл. 95, ал. 1 ...

виж още

„ЕС ПРОПЪРТИ” ЕООД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение
  „ЕС ПРОПЪРТИ” ЕООД гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 1 на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.   У В Е Д О М Я В А всички заинтересувани ...

виж още

„ПРОТОС ЕНЕРДЖИ” ЕАД У В Е Д О М Я В А всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение
„ПРОТОС ЕНЕРДЖИ” ЕАД гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 1 на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 2, от Наредбата за условията и ...

виж още