Инса ЕООД
Инса Газ

Медицински център „Св. Елисавета” е лечебно заведение за специализирана медицинска помощ, разположено в гр. Раковски и с филиали в с. Белозем и гр. Брезово.

Всички кабинети, клиничната и микробиологичната лаборатория в „Св. Елисавета” са оборудвани с модерна медицинска техника и апаратура. Центърът предлага най- добрите съвременни условия за прегледи, лечение, изследвания и престой в модерно обзаведени стаи. В него за разкрити операционен блок с операционна зала, предоперационна, реанимационна и стаи за пролежаване на оперираните пациенти. В центъра се извършват хирургични операции в областта на малката и средната хирургия.

 

„Св. Елисавета” работи по договори с:

-  Националната здравноосигурителна каса 

-  ОЗОФ „Доверие”

- "ЗАД България" АД

-  ЗЕАД "ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ"  ЕАД

- ЗД "ЕВРОИНС"  АД

- "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД

- ЗД "МЕДИКО" АД

-  ЗАД "ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ" АД

- ЗД "СЪГЛАСИЕ" АД

-  ЗАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ,ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД

- "УНИКА ЗА НАШEТО ЗДРАВЕ"

 

Медицинското заведение обслужва здравноосигурени пациенти с направления от семейните лекари в цялата страна. Предлаганите от центъра услуги включват и ЛКК комисия, издаване на медицински удостоверения, издаване и презаверяване на здравни книжки и др. 

 

 

 Утвърден ценоразпис на медицински  услуги

 

 Утвърден ценоразпис на aдминистративни услуги

 

 Утвърден ценоразпис на лабораторни  услуги