Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

„Инса Порт” е компания за доставка, съхранение и продажба на петролни продукти, разполагаща с модерна складова база. Стратегическата локация на базата на река Дунав и модерното й оборудване дават възможност да се комбинират пълноценно 3 вида транспорт - автомобилен, железопътен и воден.

За извършване на своите дейности „Инса Порт” използва собствен резервоарен парк с обща вместимост 7000 кубически метра и модерни терминали за извършване на товаро-разтоварни дейности с автомобилни, железопътни и водни транспортни средства.

Стремежът на фирмата е да се използват съвременни технологии и автоматизирани системи за обработка на горивата. Добрата организация на работа и квалифицираният персонал способстват за бързо и коректно обслужване на клиентите. „Инса Порт” осигурява непрекъснат контрол на качеството на петролните продукти чрез акредитираната изпитвателна лаборатория към „Инса Ойл”ООД.

Компанията има дългогодишни коректни партньорски отношения с „ОМВ България” за съхранение и складова обработка на горива. „Инса Порт” е регистрирана като данъчен склад по „Закона за акцизите и данъчните складове”.

На територията на базата има закрита складова площ за разфасовани масла, собственост на „Инса ЕООД”, което улеснява развиването на дистрибуторска мрежа на предлаганата богата гама масла в цяла Северна България.

Компанията прилага най-високи стандарти за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители. „Инса Порт” е сертифицирана в съответствие с международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.


 

Информация за обществеността